ISPORUKA PORUČENE ROBE

Isporuka poručene robe realizuje se u saradnji sa kurirskom službom, sa kojom Prodavac ima sklopljen Ugovor o saradnji u momentu poručivanja robe. Isporuka se obavlja na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije.

Svi poručeni prozvodi, isporučuju se radnim danima, na adresu dostavljenu od strane Kupca, po cenovniku navedenom u nastavku:

Masa paketaCena
do 0,5 kg390 RSD
preko 0,5 do 1 kg470 RSD
preko 1 do 2 kg570 RSD
preko 2 do 5 kg750 RSD
preko 5 do 10 kg950 RSD
preko 10 do 15 kg1250 RSD
preko 15 do 20 kg1350 RSD
preko 20 do 30 kg1650 RSD
preko 30 do 50 kg2290 RSD*
* Isporuka bicikala i gabaritnih artikala se tretira kao isporuka paketa težine od 30 do 50 kg

U zavisnosti od raspoložive količine određenog artikla i mogućnosti njegovog nabavljanja, a u skladu sa našom poslovnom politikom, očekivani rok isporuke proizvoda je do 7 dana, s tim da ovo se vreme isporuke može i produžiti u slučaju nemogućnosti blagovremene nabavke proizvoda od dobavljača, o čemu će Kupac biti blagovremeno obavešten telefonom ili putem elektronske pošte, kao i u slučaju nepredviđenih problema kurirske službe oko isporuke.

Kupac je dužan da prilikom isporuke, a pre potpisivanja primopredajnog dokumenta, pregleda poručenu robu i da sva eventualno uočena oštećenja robe unese u zapisnik, koji mu je vozač dostavio i da se odmah obrati službi reklamacija putem elektronske pošte na: reklamacije@pikiklik.rs.